CÓ 4 THƯƠNG HIỆU CHÍNH:

- CNES

- MARENGO

- VYHOFOCO

- WEARME