CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN

a. Phương thức giao hàng:
→ Giao nhận trong nội bộ TP. Hồ Chí Minh
→ Khách hàng chịu phí vận chuyển khi giao nhận ngoài địa phận TP. HCM.
b. Thời gian giao hàng: Phụ thuộc vào vị trí nhận hàng và vị trí kho lưu trữ hàng hóa của công ty.
c. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng: Công ty sẽ liên hệ kịp thời cho khách hàng và đưa ra phương thức giải quyết hài lòng nhất cho khách hàng.